dimarts, 20 d’octubre de 2009

Apunts: Conceptes bàsics d'imatge digital

  • Mapa bits: és aquell en el que la imatge es composa en un àrea rectangluar a partir d'una matriu anomenada píxels.
  • Imatges vectorials: són aquelles que la imatge està composada per vector creats a partir de parelles de punts.
  • Gràndaria: fa referència a la quantitat de píxels que té la imatge i normalment és mesura amb la quantitat de píxels horitzontals multiplicats per la quanitat de píxels vertical que té.
  • Pes: és el que ocupa la imtage en memòria i és mesura en Bytes o algun dels seus múltiples.
  • Profunditat del color: que fa referència al nombre màxim de colors que pot arribar a tenir la imatge.
  • Resolució: és la relació entre el nombre de píxels i l'espai físic que ocupa. Es mesura normalment en píxels per polsada o ppp. Aquesta mesura està condicionada a les qualitats del propi medi físic. 
  • Les pantalles treballen a més resolcuió que les impresores.
  • Cada píxel està definit amb un color diferent.
  • Com més colors té la imatge més realista és.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada