dimecres, 25 de novembre del 2009

apunts: Competències digitals

Competències digitals específiques en relació a la tecnologia:
 • Competència digital
El conjunt de competències relacionades amb el coneixement i ús de la tecnologia, rep el nom de competència digital i el procés de les mateixes s'anomena alfabetització digital.
 • Competència digital del mestre
Competències específiques de caire didàctic que habilitin al educador per emprar la tecnologia per ensenyar i ajudar aprendre.
 • Documents que marquen les directrius sobre quines haurien de ser les competències TIC dels docents:
Normes UNESCO:
 • Nocions bàsiques de tecnologia
 1. Funcionament bàsic del maquinari i del programari, aplicacions d'activitat, un navegador, un programa de comunicació, un programa de presentacions i aplicacions de gestió.
 2. Han de ser capaços d'utilitzar la tecnologia durant les activitats amb el conjunt de la classe, amb petit grup i amb alumnes sol.
 • Aprofundiment de coneixements
 1. Han de conèixer tota una sèrie d'aplicacions i instruments específics i han de ser capaços d'utilitzar-los amb flexibilitat en diferents situacions basades a problemes i projectes.
 2. Han de ser capaços d'utilitzar xarxes de recursos per resoldre els problemes que s'hagin escollit.
 3. Han de saber utilitzar les TIC per crear i supervisar els plans de projectes dels estudiants de grups o estudiants sols.
 4. Han de posseir competències i coneixements per crear projectes complexos i vetllar per la seva gestió i per col·laborar amb altres docents.
 • Creació de coneixements
 1. Han de saber utilitzar aquestes tecnologies per fomentar les competències dels estudiants en matèria de creació de coneixements.
 2. Han de ser capaços de desenvolupar un paper de lideratge en la formació dels seus companys, com l'elaboració i aplicació d'un concepte de la seva escola com comunitat basada en la innovació i l'aprenentatge.
Normes de la ISTE:
 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents
 1. Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants.
 2. Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis.
 3. Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball innovadores i centrades en la societat digital.
 4. Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat.
 5. Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge.
 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants
 1. Creativitat i innovació.
 2. Comunicació i col·laboració.
 3. Investigació i fluïdesa en l'ús de la informació.
 4. Pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions.
 5. Ciutadania digital.
 6. Funcionament de la tecnologia i conceptes.
Què no sé?

MÒDUL 2: INFORMÀTICA INICIAL
 • Sistema operatiu
 1. Formatar un disquet
MÒDUL 3 : INFORMÀTICA BÀSICA
 • Sistema operatiu
 1. Restaurar una còpia de seguretat
 • Internet
 1. Configuració de la memòria cau
 2. Compressió i descompressió d'arxius
 • Tractament de textos
 1. Inserir una imatge com a marca d'aigua
 2. Combinar correspondencia
 • Tractament de la imatge i presentacions
 1. Dibuixar imatges amb el Paint
 2. Programa Picassa
MÒDUL 4: INICIACIÓ A L'OFIMÀTICA
 • Full de càlcul
 • Base de dades
 • Edició de documents digitals
 1. Diseny d'una pàgina utilitzant HTML
 2. Crear un document digital persona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada